De oorsprong van EEN® Therapie

 

 

EEN® staat voor Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig. Het woord ‘eclectisch’ betekend: uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid van inzien.

Dit gedachtegoed past perfect bij alles wat we tot nu toe bekeken hebben. Over de wereld verspreid zijn er op dit moment 3 geneeskundige systemen:

 

  • Oosterse geneeskunde
  • Traditionele Chinese geneeskunde
  • Westerse geneeskunde

 

Deze stromingen, samen met de oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse en Egyptische geneeskunde, zijn de grondslag voor de EEN® Therapie.

 

Vanuit de Oosterse geneeskunde komt de informatie over de chakra’s. De Indiase Ayurveda en Aziatische geneeskunde richten zich sterk op het bewustzijnsniveau. Terwijl de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) zich richt op de energielagen welke gevoed worden door onze emoties. Deze behandelingen zijn dan ook gericht op energetische blokkades. Door deze weg te nemen kan de energie zich weer herstellen. Vanuit de Oosterse natuurgeneeskunde is de polsdiagnostiek overgenomen, het werken met de pendel en het ontwikkelen van de intuïtie. Er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende middelen uit onder andere Bachbloesem therapie en de eigen ontwikkelde EEN® Energetica, welke zijn basis vind in edelstenen en symbolen.

 

Binnen de Egyptische geneeskunde werkte men met astrale energie, kosmische energie, kruiden, edelstenen, mineralen, Ankh therapie, ademhalingstherapie en geometrie. Nu haast niet meer voor te stellen maar dat was de bakermat voor onze huidige Westerse geneesmiddelenleer. Veel van deze oude technieken zijn terug te vinden in de EEN® Therapie, evenals de lichttherapie die zijn basis vindt in Tibet. De Tibetaanse geneeskunde richtte zich ook sterk op het bewustzijnsniveau. Er werd veel gewerkt met trillingen door middel van onder andere klankschalen en het zingen van mantra’s.  Alles is energie en heeft een trilling en door de juiste trilling te vinden kunnen blokkades worden opgeheven.

 

 

Werkwijze en methodieken

 

 

Ik werk als E.E.N.® therapeut vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie).

 

De behandeling is een causaal gerichte therapie. De diagnose wordt gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese. Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thema-therapie, de kracht van vergeving, regressie en reïncarnatietherapie, psychotherapie, de Ankh en klankschalen, ademhalingstechnieken, endocrinologie, reflexzonetherapie en numerologie en ziektepreventie.

 

 

Voorbeeld

 

 

Chakra’s een voor een opgebouwd als we opgroeien en elke chakra heeft de kern van zijn voorganger in zich als basis. Dus is het wenselijk ook aan de basis te beginnen en eerst de mogelijke verstoringen op het gebied van zelfvertrouwen aan te pakken voordat je bijvoorbeeld gaat kijken waarom iemand zich heel verantwoordelijk voelt voor veel dingen. Zo kan er heel systematisch laag voor laag weer worden opgebouwd en weet je zeker dat je alle verstoringen tegenkomt die voor die tijd belangrijk zijn.

 

Het is fijn dat je snel doorziet waar de oorsprong van het probleem ligt, zodat het daar kan worden aangepakt. Ik leg het vaak als volgt uit:

 

Tijdens je opgroeien heb je misschien een keer van de juf op de kleuterschool gehoord: ”Jantje , ga maar in de blokkenhoek spelen, je kan zo goed bouwen. Laat het verven maar even over aan Mientje. Zij kan dat veel netter en sneller.” Juf had misschien even snel hulp nodig voor iets en heeft niet door dat Jantje eigenlijk hoort: “ Jantje, ga jij maar in de blokkenhoek spelen, want je kan niet mooi genoeg verven en je bent nog langzaam ook”. Dit maakt een blauwe plek op zijn ervaringslaag, zijn chakra.

Jantje is hier wat verdrietig over en dat ziet zijn moeder. Zij vraagt wat er aan de hand en Jantje vertelt dat juf heeft gezegd dat hij lelijk verft en dat hij langzaam is met knutselen. Maar terwijl Jantje dit vertelt, is moeder ook drinken aan het inschenken en ze zegt: “ Ach Jantje, dat zal wel meevallen”. En voor Jantje is het nu echt duidelijk, zijn moeder vindt het blijkbaar ook niet zo belangrijk. Ze kijkt nog geen eens op van het drinken inschenken en hij voelt zich juist zo verdrietig. De blauwe plek blijft zitten en wordt vergeten.

Jaren later, Jantje is nu een Jan geworden en werkt op kantoor. Tijdens een vergadering wordt er gevraagd wie er misschien zou kunnen helpen bij een project. Jan geeft aan graag te willen helpen maar Anja had ook haar hand opgestoken. De teamleider zegt tegen Anja dat hij graag gebruikt maakt van haar aanbod en tegen Jan zegt hij: “ Volgende project misschien?”, maar Jan hoort: “ Nee bedankt, ga jij maar in de blokkenhoek spelen, Anja is sneller en netter in haar werk.” En Jan voelt zich depressief want blijkbaar doet hij zijn werk nooit goed genoeg.

 

Zie je wat er hier gebeurd? De teamleider drukt onbewust op een blauwe plek die bij Jan is ontstaan toen hij klein was. Een niet goed verwerkte ervaring heeft die blauwe plek achter gelaten. Iemand zonder deze ervaring, lees blauwe plek, zou dus ook niet de conclusie maken zoals Jan nu doet.

 

Zo gaat het met al onze niet goed verwerkte ervaringen en emoties. Iedereen van ons heeft blauwe plekken, maar ze kunnen op verschillende plekken zitten. Daarom kan iemand zich soms opwinden over een in onze ogen futiliteit.

 

Doelgroep

 

 

De E.E.N.® therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen, zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt met als doel totaalbalans. Indien nodig zal er bij lichamelijke symptomen, ziekten en psychische stoornissen of als blijkt dat dit voor het welzijn van de cliënt beter is, worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

 

 

 

Ondersteunende middelen bij de EEN Therapie
Ondersteunende middelen bij de EEN Therapie