Wat is Body Stress Release

 

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die werkt op het fysieke lichaam. Deze techniek richt zich niet specifiek op een ziekte of een lichamelijk probleem maar activeert, via de spieren, het zelfherstellendvermogen
Dit van nature aanwezige vermogen neemt af wanneer spieren niet meer in staat zijn om opgebouwde spanning los te laten. Deze vastgezette spierspanning (body stress) beïnvloedt het zenuwstelsel.
Het zenuwstelsel heeft vele functies waaronder het besturen van de spieren, de organen, de zintuigen, het spijsverteringskanaal, de hormonen, de warmtehuishouding, het slaap- en waakritme enz. Wanneer dit niet meer optimaal functioneert, veroorzaakt dat klachten op allerlei gebieden.


Het woord ‘stress’ wordt vaak geassocieerd met te druk, te haastig, vervelend, deadlines enzovoort. Toch is stress in een bepaalde mate noodzakelijk. Het houdt actief, fit, alert en zet aan tot vooruitgang.
Echter, zodra de persoonlijke grens tussen noodzakelijke stress en overmatige stress te vaak wordt overschreden, kan dit omslaan in negatieve verschijnselen. 
De stress wordt dan door het lichaam als spierspanning vastgezet om het lichaam te beschermen, te spalken als het ware. 
Wanneer dat langere tijd aanhoudt en bij herhaling gebeurt, heeft dit gevolgen: vastgezette, stijve spieren, optredende pijn, of aanhoudende vermoeidheid zijn een paar voorbeelden. 
De communicatie tussen de hersenen en het lichaam raakt verstoord en klachten ontstaan omdat het zenuwstelsel zijn werk niet meer optimaal kan doen. 
Vaak wordt dit geïnterpreteerd als een tekortkoming van het lichaam en dan is er de neiging om er extra tegenaan te gaan. 
Hierdoor reageert het lichaam met nog meer aanspannen en vastzetten van spieren, het zenuwstelsel wordt opnieuw beïnvloed en zo gaat dat door, soms jarenlang.
Op deze manier kunnen er steeds meer klachten ontstaan.

 

 

Voor wie is Body Stress Release geschikt?

 

Body Stress Release is geschikt voor iedereen van jong tot oud, kortdurend geblesseerd of chronisch ziek en/of pijn. Zelfs baby’s kunnen al profiteren van BSR doordat ze al stress hebben opgedaan tijdens de bevalling, denk aan keizersnee of tangverlossing.

 

BSR stelt geen diagnose. Er wordt puur gekeken waar zich teveel spierspanning bevind en die te hoge spanning wordt op een zachte, handmatige manier gestimuleerd lost te laten waardoor er weer een verbeterde communicatie mogelijk is voor het zenuwstelsel.

 

Daarom is BSR heel geschikt voor de meest uiteenlopende klachten. Twijfeld u of het geschikt is voor uw lichaam bel of mail mij en we kunnen samen bespreken wat BSR kan betekenen voor u!

 

De behandeling

 

Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen. Standaard wordt begonnen met 3 behandelingen en wel op dag 1, dag 4 en dag 11.

Bij het eerste consult wordt er een intakegesprek gehouden waardoor dat bezoek langer duurt ( 1 uur) dan de vervolgafspraken (20-30 minuten). 


De therapeut stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben zowel betrekking op de medische geschiedenis zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken, operaties en de gebeurtenissen die geestelijk/emotionele stress hebben veroorzaakt.
Voordat de therapeut de behandeling start, wordt uitleg gegeven over de samenhang tussen de vastgezette spierspanning en de ontstane klachten.

 

Tijdens de behandeling is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan.


Voor deze behandeltechniek wordt er gebruikt gemaakt van een speciale behandelbank. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. Hierna begint de behandeling.

 

 

Hoe snel heb ik resultaat?

 

In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spierspanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het spierstelsel kan herstellen.

BSR activeert het zelfherstellende vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spierspanning loslaten. 
Het zelfherstellende vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger of een botbreuk geneest.

Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er ‘oude’ pijn of irritatie tevoorschijn komen, maar ook vermoeidheid, emotionele reacties, of meer werkzaamheid van organen als reactie van de vrijkomende zenuwen.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:
• de duur van de aanwezigheid van de klacht
• hoe de klacht is ontstaan
• de ernst en hevigheid van de situatie
• de huidige leef- en werkomstandigheden
• de snelheid waarmee de spanning loslaat